Các đặc điểm phân biệt chính của chỉ số hàng hóa

Đầu tư hàng hoá phái sinh sẽ mang lại cơ hội lớn cho bạn nhưng trước tiên, bạn hãy hiểu chút thông tin về thị trường này.

Trước tiên, bạn hãy hiểu đôi chút về lợi nhuận từ đầu tư hàng hóa phái sinh thông qua hợp đồng tương lai:

Có ba lý thuyết cơ bản về lợi nhuận tương lai:

san-giao-dich-hang-hoa-phai-sinh-viet-nam

kenh-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-an-toan

dich-vu-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-uy-tin

Theo lý thuyết bảo hiểm, các nhà sản xuất hàng hóa từ lâu là những người có động cơ bán hàng hóa. Họ cần tận dụng hợp đồng tương lai để giao hàng trong tương lai với giá bán tốt ở hiện tại và phòng ngừa rủi ro về giá sản xuất của họ.

Giả thuyết áp lực bảo hiểm rủi ro xảy ra khi các nhà sản xuất cùng với người tiêu dùng tìm cách bảo vệ mình khỏi sự biến động giá cả thị trường hàng hóa bằng cách tham gia vào các biện pháp bảo vệ giá để ổn định lợi nhuận dự kiến và dòng tiền của mình.

Lý thuyết về dự trữ tập trung vào động lực cung và cầu của hàng tồn kho có bao gồm cả khái niệm “lợi tức tiện lợi”.

Tổng lợi nhuận của một hợp đồng tương lai hàng hóa được thế chấp hoàn toàn có thể được định lượng như lợi nhuận theo giá giao ngay cộng với lợi tức cuộn cộng với lợi nhuận thế chấp (tỷ suất sinh lời phi rủi ro).

Các đặc điểm phân biệt chính của chỉ số hàng hóa là

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-viet-nam

cong-ty-dau-tu-hang-hoa-phai-sih-viet-nam

cong-ty-dau-tu-hang-hoa-phai-sih-viet-na,

độ rộng và lựa chọn phương pháp luận về mức độ bao phủ (số lượng hàng hóa và lĩnh vực) được đưa vào mỗi chỉ số, lưu ý một số mặt hàng có nhiều hợp đồng tham chiếu,

trọng số tương đối được chỉ định cho từng thành phần/hàng hóa và phương pháp luận liên quan về cách xác định các trọng số này,

phương pháp luận và tần suất thực hiện các hợp đồng tương lai riêng lẻ,

phương pháp luận và tần suất tái cân bằng trọng lượng của các ngành hàng và lĩnh vực riêng lẻ, và

quản trị và xác định hàng hóa nào được lựa chọn.

Hãy liên hệ đến Gia Cát Lợi 0913.79.26.46 để chúng tôi giúp bạn tham gia sàn giao dịch hàng hoá Việt Nam thuận lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *