Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp

Huy động vốn là một trong những cách thức để doanh nghiệp tăng vốn, mở rộng thị trường kinh doanh và phát triển các hoạt động sản xuất. Mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có những cách huy động vốn khác nhau. Vậy các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp hiện nay là gì? Hãy cùng dịch vụ thành lập doanh nghiệp Đại Lý Thuế Hợp Luật tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Vốn góp ban đầu là gì?

Vốn góp ban đầu được hiểu là phần vốn hình thành do các chủ sở hữu đóng góp khi thành lập doanh nghiệp và quyết định dựa vào tính chất và hình thức tạo vốn của bản thân doanh nghiệp. Vốn góp của các loại hình doanh nghiệp hiện nay được quy định như sau:

Đối với doanh nghiệp Nhà nuớc, vốn góp ban đầu chính là vốn đầu tư của Nhà nước.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, vốn góp ban đầu là vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký.

Đối với công ty TNHH và công ty hợp danh, phần vốn góp ban đầu là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

Đối với công ty cổ phần, vốn góp ban đầu là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Xem thêm: thay đổi giấy phép kinh doanh Quận 4 uy tín

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp

Huy động vốn từ lợi nhuận không chia: được hiểu là một phần lợi nhuận dùng để tái đầu tư.

Với doanh nghiệp Nhà nước: việc tái đầu tư phụ thuộc không chỉ vào khả năng sinh lời của bản thân doanh nghiệp mà còn phụ thuộc vào chính sách tái đầu tư của Nhà nước.

Với công ty cổ phần: Khi công ty để lại một phần lợi nhuận vào tái đầu tư, tức là không dùng số lợi nhuận đó để chia lãi cổ phần, các cổ đông không được nhận tiền lãi cổ phần nhưng bù lại, họ có quyền sở hữu số vốn cổ phần tăng lên của công ty.

Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu: là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Để chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện sau:

– Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

– Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

– Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Huy động vốn bằng tín dụng Ngân hàng: là giao dịch tài sản giữa Ngân hàng với bên đi vay trong một thời gian nhất định theo thoả thuận theo nhiều hình thức thể hiện như: hợp đồng tín dụng từng lần, cho vay theo thời hạn mức tín dụng, thỏa thuận tín dụng tuần hoàn, cho vay đầu tư dài hạn,…. Bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện cả vốn gốc và lãi cho Ngân hàng khi đến hạn thanh toán.

Huy động vốn bằng tín dụng thương mại: là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh với nhau dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa theo một trong ba loại tín dụng thương mại sau: tín dụng xuất khẩu, tín dụng nhập khẩu và tín dụng nhà môi giới.

Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu: là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 1 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Và chỉ có Công ty cổ phần và công ty TNHH và Tổ chức, cá nhân có liên quan mới được phép phát hành trái phiếu.

Trên đây là những cách huy động vốn của doanh nghiệp hiện nay. Nếu Quý doanh nghiệp còn thắc mắc hoặc đang gặp vấn đề cần được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật theo thông tin:

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ HỢP LUẬT

Hotline: 0942 391 917 (Hp/Zalo) – 0961 11 33 55

Tổng Đài : 1900 63 6995

Email: info@hopluat.com

Web: Hopluat.com

Có thể bạn quan tâm: dich vu hoan thien so sach ke toan Quan Thu Duc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *