Công cụ phái sinh quan trọng trong giao dịch hàng hóa phái sinh là gì?

Bạn hãy hiểu rõ những thông tin này trước khi tham gia sàn giao dịch hàng hoá Việt Nam.

Các hàng hóa phái sinh là hàng hóa thứ cấp mà giá trị của nó chỉ dựa trên giá trị của hàng hóa chính mà chúng được liên kết – được gọi là hàng hóa cơ sở. Thông thường, các công cụ phái sinh được coi là đầu tư nâng cao.

Có hai loại sản phẩm phái sinh bao gồm “tiêu chuẩn hóa” và “quyền chọn”. Các sản phẩm tiêu chuẩn hóa (ví dụ: hoán đổi, hợp đồng tương lai hoặc chuyển tiếp) ràng buộc các bên tương ứng ngay từ đầu với các điều khoản đã thỏa thuận trong suốt thời hạn của hợp đồng.

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-an-toan

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-an-toan2

kenh-dau-tu-hang-hoa-hieu-qua

Mặt khác, các sản phẩm quyền chọn (ví dụ: quyền chọn) cung cấp cho người nắm giữ quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ bản hoặc tài sản bảo đảm ở một mức giá cụ thể vào hoặc trước ngày hết hạn của quyền chọn. Mặc dù giá trị của một phái sinh dựa trên một tài sản, nhưng quyền sở hữu một phái sinh không có nghĩa là quyền sở hữu tài sản đó. Hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn, hoán đổi và chứng quyền là những công cụ phái sinh thường được sử dụng trong giao dịch hàng hoá phái sinh.

Hợp đồng tương lai

stop-loss-giao-dich-hang-hoa-phai-sinh

stop-loss-giao-dich-hang-hoa-phai-sinh

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-hieu-qua-viet-nam

Ví dụ, hợp đồng tương lai là một hợp đồng phái sinh vì giá trị của nó bị ảnh hưởng bởi hoạt động của tài sản cơ sở. Hợp đồng tương lai là một hợp đồng mua hoặc bán hàng hóa hoặc hàng hóa theo một mức giá xác định trước và vào một ngày định trước trong tương lai. Hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa theo quy mô số lượng cụ thể và ngày hết hạn. Hợp đồng tương lai có thể được sử dụng với hàng hóa, chẳng hạn như dầu và lúa mì, và các kim loại quý như vàng và bạc.

Liên hệ đến Gia Cát Lợi theo số 0913.79.26.46 ngay nếu bạn cần hiểu rõ thêm bất kỳ thông tin nào khác về kênh đầu tư này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *