Đặc điểm đặc biệt của thị trường hàng hóa phái sinh là gì?

Theo nghĩa rộng nhất, các nguyên tắc cơ bản của cung và cầu là yếu tố thúc đẩy thị trường hàng hóa và thì trường giao dịch hàng hoá phái sinh. Những thay đổi về nguồn cung ảnh hưởng đến lượng cầu; cung thấp tương đương với giá cao hơn. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn lớn nào trong việc cung cấp hàng hóa, chẳng hạn như vấn đề sức khỏe lan rộng ảnh hưởng đến gia súc, đều có thể dẫn đến sự gia tăng đột biến nhu cầu về vật nuôi nói chung ổn định và có thể dự đoán được.

tham-gia-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-tai-viet-nam

tham-gia-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-tai-viet-nam

tham-gia-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-tai-viet-nam

Sự phát triển kinh tế toàn cầu và những tiến bộ công nghệ cũng có thể tác động đến giá cả.

Ví dụ, sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc và Ấn Độ có khối lượng kim loại công nghiệp cao hơn đã góp phần làm suy giảm tính sẵn có của kim loại, chẳng hạn như thép, đối với phần còn lại của thế giới.

Đầu tư hàng hóa phái sinh sẽ giúp cho nhà đầu tư phòng tránh rủi ro trên thị trường hàng hóa thực nhờ vào việc dự đoán xu hướng giá hàng hóa. Người nông dân cũng có thể cố định được khoản lãi mà mình sẽ thu được trong tương lai với mức lợi hiện tại.

tham-gia-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-tai-viet-nam

tham-gia-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-tai-viet-nam

dau-tu-dau-tho-hop-dong-tuong-lai

Để đảm bảo cơ hội thành công trên sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam, bạn hãy liên hệ ngay đến Gia Cát Lợi0913.79.26.46 để chúng tôi cung cấp những hướng dẫn phù hợp và dễ thực hiện nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *