Đặc tả về hợp đồng tương lai trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Hợp đồng tương lai là một trong những công cụ phái sinh được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch hàng hóa phái sinh. Khi loại hợp đồng này được tham gia vào sàn giao dịch hàng hoá phái sinh thì Sàn giao dịch sẽ công bố chi tiết về bản đặc tả hợp đồng.

Thông qua bản đặc tả hợp đồng, bạn sẽ nắm rõ những thông tin về hàng hóa và hợp đồng như Số lượng hàng hóa; Xác định địa điểm giao nhận hàng hóa trong tương lai; Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa; Xác định ngày giao nhận thực tế hàng hóa trong tương lai.

loi-ich-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

loi-ich-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-uy-tin

Ví dụ, bạn là nhà đầu tư và bạn muốn mua hợp đồng tương lai Ngô với số lượng là 5000 giạ thì bạn hãy cân nhắc chất lượng được nêu trong đặc tả hợp đồng tương lai. Bạn có thể mua loại đạt tiêu chuẩn loại 1 do Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ đánh giá. Trong hợp đồng sẽ ghi rõ thời gian giao nhận thực tế để bạn nắm. Nếu bạn không muốn nhận hàng thực tế hãy đổi lại vị thế khi gần đến ngày đáo hạn hợp đồng.

Để nhà đầu tư an tâm, trong đặc tả hợp đồng tương lai sẽ nếu rõ Ký hiệu sản phẩm; Bước giá; Giờ giao dịch; Biên độ giá trong ngày; những thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên; Ngày giao dịch cuối cùng… Những chi tiết này giống nhau trong mỗi hợp đồng dành cho mỗi người tham gia, đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho giao dịch.

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-gia-cat-loi

co-hoi-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

co-hoi-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

Bạn có thể dễ dàng mua bán hợp đồng tương lai trên Sàn Giao dịch hàng hóa Việt Nam. Giá hợp đồng là do thị trường quyết định và bạn có thể tìm cơ hội trong sự chênh lệch giá giữa các thời điểm.

Liên hệ ngay đến Gia Cát Lợi 0913.79.26.46 để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *