Hợp đồng kỳ hạn – công cụ phái sinh lâu đời và phổ biến nhất

Loại sản phẩm đầu tư phức tạp nhất thường thuộc loại hàng hóa phái sinh. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, khái niệm công cụ phái sinh rất khó hiểu. Tuy nhiên, vì các công cụ phái sinh thường các cơ quan chính phủ, tổ chức ngân hàng, công ty quản lý tài sản và các loại hình tập đoàn khác sử dụng để quản lý rủi ro đầu tư của mình, nên các nhà đầu tư phải có kiến thức chung về ý nghĩa của các sản phẩm này và cách chúng được sử dụng để đầu tư.

cong-ty-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh\ cong-ty-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh\ cong-ty-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

Một trong những công cụ đầu tư hàng hoá phái sinh lâu đời nhất và được sử dụng phổ biến nhất là hợp đồng kỳ hạn, được dùng làm cơ sở khái niệm cho nhiều loại phái sinh khác mà chúng ta thấy ngày nay.

Hợp đồng kỳ hạn là một hợp đồng phái sinh có thể tùy chỉnh, bắt buộc phải có khi các bên đối tác mua (nhận) hoặc bán (giao) tài sản ở một mức giá xác định vào một ngày trong tương lai.

Hợp đồng kỳ hạn có thể được sử dụng để bảo hiểm rủi ro hoặc đầu cơ nhờ bản chất không được tiêu chuẩn hóa của loại hợp đồng này.

cong-ty-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

cong-ty-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

cong-ty-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

Các hợp đồng kỳ hạn có thể được điều chỉnh và đây là các công cụ tài chính phức tạp. Do đó, bạn hãy liên hệ đến Gia Cát Lợi và tham khảo những video hướng dẫn tham gia sàn giao dịch hàng hoá Việt Nam của chúng tôi.

Những thông tin cần phổ biến rất đa dạng và rộng. Do đó, chúng tôi đã trình bày trong rất nhiều video hướng dẫn khác nhau. Để nắm chi tiết hơn và nhanh chóng hơn, quý nhà đầu tư hãy liên hệ trực tiếp kỹ thuật viên để được hỗ trợ theo số 0913.79.26.46.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *