Hợp đồng quyền chọn trong đầu tư hàng hóa phái sinh được định nghĩa như thế nào?

Hợp đồng quyền chọn là một thỏa thuận giữa người mua và người bán trao cho người mua quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản cụ thể với mức giá thực tế cụ thể vào hoặc trước một ngày hết hạn cụ thể. Hàng hóa phái sinh sẽ sử dụng công cụ phái sinh trong đầu tư hàng hoá phái sinh là hợp đồng quyền chọn để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm lợi nhuận của nhà đầu tư.

cong-ty-giao-dich-hang-hoa-phai-sinh

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-uy-tin

Hợp đồng quyền chọn cung cấp các điều khoản đơn giản nhất tạo điều kiện để hai bên thỏa thuận mua hoặc bán một số tài sản hoặc hàng hóa cơ bản ở một mức giá xác định trước trong tương lai. Quyền chọn mua cung cấp cho nhà giao dịch quyền chọn quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hàng hóa phái sinh với mức giá xác định trước trong tương lai. Đồng thời, quyền chọn bán cung cấp cho nhà giao dịch quyền chọn quyền nhưng không có nghĩa vụ bán hàng hóa phái sinh với mức giá xác định trước trong tương lai.

Quyền chọn là công cụ phái sinh có ngày hết hạn được xác định trước và giá thực hiện. Các nhà đầu tư sử dụng các lệnh mua và bán chủ yếu để phòng ngừa rủi ro trong các khoản đầu tư hiện có.

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-uy-tin

loi-ich-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

co-hoi-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh

Ví dụ, trường hợp một nhà đầu tư sở hữu hàng hóa phái sinh mua hoặc bán các quyền chọn trên hàng hóa phái sinh để bảo vệ khoản đầu tư trực tiếp của mình vào tài sản cơ bản. Các khoản đầu tư quyền chọn của nhà đầu tư được thiết kế để ít nhất bù đắp một phần cho bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh trong tài sản cơ sở. Tuy nhiên, các quyền chọn cũng có thể được sử dụng như các khoản đầu tư đầu cơ độc lập.

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về loại hợp đồng này, hãy liên hệ đến Gia Cát Lợi 0913.79.26.46, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *