Hợp đồng tương lai có đặc tính như thế nào?

Hợp đồng tương lai tương tự như hợp đồng kỳ hạn, trong đó hai bên đồng ý mua hoặc bán một tài sản cơ bản ở một mức giá xác định trước vào một ngày xác định trước.

Sự khác biệt chính giữa hai hợp đồng là không giống như hợp đồng kỳ hạn, được giao dịch tại quầy, hợp đồng tương lai được giao dịch trên một sàn giao dịch có tổ chức.

co-hoi-dau-tu-hang-hoa

Cũng giống như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai cũng có thể được chuyển nhượng hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Bởi vì hợp đồng tương lai được giao dịch trên một sàn giao dịch hàng hoá phái sinh nên nó làm phát sinh thêm một số khác biệt giữa hợp đồng tương lai và kỳ hạn.

co-hoi-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh (3)

co-hoi-dau-tu-sinh-loi-cao-voi-gia-cat-loi

+ Hợp đồng tương lai được giao dịch trên một sàn giao dịch trong khi hợp đồng kỳ hạn được giao dịch tư nhân.

+ Vì hợp đồng tương lai được giao dịch trên sàn giao dịch nên được tiêu chuẩn hóa rất cao. Mặt khác, hợp đồng kỳ hạn được tùy chỉnh theo yêu cầu của các đối tác.

+ Một công ty thanh toán bù trừ duy nhất đóng vai trò là đối tác của tất cả các hợp đồng tương lai. Điều này có nghĩa là cơ quan thanh toán bù trừ là người mua cho mọi người bán và người bán cho mọi người mua. Điều này giúp loại bỏ nguy cơ vỡ nợ và cũng cho phép các nhà giao dịch đảo ngược vị thế của họ vào một ngày trong tương lai.

co-hoi-san-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-viet-nam

co-nen-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-khong

+ Hợp đồng tương lai yêu cầu ký quỹ khi bắt đầu hợp đồng, điều này sẽ biến động khi giá giao sau biến động. Tuy nhiên, không có yêu cầu ký quỹ trong hợp đồng kỳ hạn.

+ Chính phủ điều tiết thị trường tương lai còn thị trường kỳ hạn thì không.

cong-ty-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh (2)

Liên hệ đến Gia Cát Lợi 0913.79.26.46 để hiểu rõ hơn về đầu tư hàng hóa phái sinh nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *