Những điểm mới về Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020

Điều lệ công ty trong Luật doanh nghiệp 2020 có những điểm mới gì? Doanh nghiệp cần sửa đổi những gì cho phù hợp với quy định về Điều lệ công ty 2020? Hãy cùng dịch vụ thành lập công ty của Đại Lý Thuế Hợp Luật tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Những điểm mới về Điều lệ Công ty tại Luật Doanh nghiệp 2020

So với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 yêu cầu nội dung Điều lệ công ty phải quy định chi tiết như:

Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật.

Một số nội dung trong Điều lệ công ty được thay đổi so với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 cụ thể như sau:

Đối với ban kiểm soát trong Công ty TNHH: Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định.

Thay đổi cách xác định nghị quyết được thông qua: Nghị quyết của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH một thành viên được thông qua khi có trên 50% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Thay đổi quyền lợi cổ đông, nhóm cổ đông: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý,…

Quy định quyền và nghĩa vụ của từng NĐDPL trong trường hợp Điều lệ công ty chưa quy định rõ: Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng NĐDPL. Trong trường hợp chưa được quy định, mỗi NĐDPL của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả NĐDPL phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem thêm: dịch vụ kế toán thuế trọn gói Quận 10

Doanh nghiệp có cần sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 hay không?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định những trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Tuy nhiên, việc sửa đổi này sẽ do Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH, Công ty hợp danh; Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần quyết định.

Bên cạnh đó, việc luât doanh nghiệp 2020 đã thay đổi một số nội dung nổi bật có trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền của cổ đông, nhóm cổ đông; người đại diện theo pháp luật; cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH,…thì để đảm bảo nội dung trong Điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tránh xảy ra mâu thuẫn, doanh nghiệp nên thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo quy định mới nhất.

Trên đây là những thông tin mới nhất về điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2020. Nếu Quý doanh nghiệp còn thắc mắc hoặc đang gặp vấn đề cần được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật theo thông tin:

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ HỢP LUẬT

Hotline: 0942 391 917 (Hp/Zalo) – 0961 11 33 55

Tổng Đài : 1900 63 6995

Email: info@hopluat.com

Web: Hopluat.com

Dịch vụ khác: dịch vụ tư vấn thuế giá rẻ Huyện Nhà Bè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *