Những sai lầm khi hiểu về đầu tư hàng hóa phái sinh

Đầu tư hàng hoá phái sinh sẽ mang đến nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư và giúp họ đa dạng danh mục đầu tư hơn khi thị trường chứng khoán có nhiều biến động. Khác với chứng khoán, phái sinh hàng hóa chịu ảnh hưởng từ quy luật cung cầu của thị trường hơn là một công ty hoặc doanh nghiệp cụ thể. Để tham gia thị trường thành công, nhà đầu tư nên hiểu đúng về thị trường này:

tham-gia-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-tai-viet-nam

tham-gia-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-tai-viet-nam

Đòn bẩy trong thị trường hàng hóa phái sinh có cao không?

Đòn bẩy luôn là vấn đề lớn khi nhà đầu tư tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh. Nhà đầu tư chỉ cần có mức ký quỹ là 5 đến 15% khi đầu tư vào một hợp đồng tương lai của một mặt hàng nào đó. Do đó, nhà đầu tư không cần bỏ ra vốn lớn cũng sở hữu được mặt hàng và kiếm lợi nhuận. Đòn bẩy thị trường hàng hóa phái sinh cao vừa là điều kiện tạo lợi nhuận vừa đưa đến nhiều rủi ro. Do đó, nhà đầu tư hãy quản lý rủi ro để nhận về lợi nhuận tốt nhất.

Nhà đầu tư có cần nhận hàng không?

kenh-dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-tot-nhat

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh (2)

Nhà đầu tư có thể chuyển đổi vị thế khi gần đến ngày đáo hạn hợp đồng. Do đó, không cần phải nhận hàng thực tế nếu chỉ muốn tìm lợi nhuận thông qua giá chênh lệch.

Có cần nhiều tiền để tham gia đầu tư hàng hóa không?

Nếu bạn muốn tích lũy số tiền lớn mới tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh thì không cần vì bạn chỉ cần đóng một khoản mức ký quỹ nhỏ để sở hữu hàng hóa và tham gia thị trường.

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-loi-cao-cho-nha-dau-tu

dau-tu-hang-hoa-phai-sinh-4

Hãy liên hệ đến Gia Cát Lợi để chúng tôi hỗ trợ chi tiết hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *