Quy định về kiểm tra thuế theo Luật quản lý thuế 2019

Theo quy định của pháp luật, kiểm tra thuế được thực hiện tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế và trụ sở của người nộp thuế. Vậy kiểm tra thuế theo Luật quản lý thuế 2019 được quy định như thế nào? Hãy cùng dịch vụ tư vấn thuế Đại Lý Thuế Hợp Luật tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Tu-van-thue

Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế

Theo Điều 109 Luật quản lý thuế 2019, việc kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế được quy định như sau:

Cơ quan quản lý thuế thực hiện đối với các hồ sơ thuế:

Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan thuế được thực hiện trên cơ sở hồ sơ thuế của người nộp thuế nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác các thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế. Công chức thuế được giao nhiệm vụ kiểm tra thuế căn cứ vào mức độ rủi ro về thuế của hồ sơ thuế được phân loại từ cơ sở dữ liệu công nghệ thông tin hoặc theo phân công của thủ trưởng cơ quan thuế thực hiện phân tích hồ sơ thuế theo mức độ rủi ro về thuế để đề xuất kế hoạch kiểm tra tại trụ sở của cơ quan thuế hoặc xử lý theo quy định

Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan hải quan được thực hiện nhằm kiểm tra, đối chiếu, so sánh nội dung trong hồ sơ thuế với thông tin, tài liệu có liên quan, quy định của pháp luật về thuế, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của cơ quan hải quan thì thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

Cơ quan quản lý thuế xử lý kết quả kiểm tra thuế như sau:

Nếu kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan mà phát hiện vi phạm dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế thì người nộp thuế phải nộp đủ thuế, bị xử phạt theo quy định của pháp luật;

Nếu hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không thu thì cơ quan quản lý thuế thông báo yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu.

Nếu hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu hoặc không khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế không đúng thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc làm căn cứ để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Xem thêm: thay doi giay phep kinh doanh Quan 5 uy tin

Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế

Theo Điều 110 Luật quản lý thuế 2019, các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế bao gồm:

Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước;

Trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 109 của Luật quản lý thuế 2019;

Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của người khai hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan;

Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

Trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề;

Trường hợp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, cơ quan khác có thẩm quyền;

Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động mà cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

Cơ quan quản lý thuế gửi cho người nộp thuế quyết định kiểm tra thuế trong 3 ngày làm việc và thực hiện công bố trong 10 ngày làm việc kể từ ngày ký. Trước khi công bố quyết định kiểm tra mà người nộp thuế chứng minh được số tiền thuế đã khai là đúng và nộp đủ số tiền thuế phải nộp thì cơ quan quản lý thuế bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế.

Trên đây là quy định về kiểm tra thuế theo Luật quản lý thuế 2019. Nếu Quý doanh nghiệp còn thắc mắc hoặc đang gặp vấn đề cần được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật theo thông tin:

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ HỢP LUẬT

Hotline: 0942 391 917 (Hp/Zalo) – 0961 11 33 55

Tổng Đài : 1900 63 6995

Email: info@hopluat.com

Web: Hopluat.com

Có thể bạn quan tâm: dich vu thanh lap công ty von nuoc ngoai Quan Tan Phu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *