Thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì? Việc thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần được quy định và thực hiện như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của dịch vụ thành lập công ty trọn gói Quận 4 Đại Lý Thuế Hợp Luật.

thanh-lap-cong-ty3

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Theo đó, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ của công ty có thể được thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh và phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán Hồ Chí Minh uy tín

thanh-lap-cong-ty

Quy định về thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ

Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ trong những trường hợp sau:

Chào bán cổ phần: là việc huy động vốn đặc trưng của công ty cổ phần. Chào bán cổ phần ra công chúng chỉ được áp dụng đối với các công ty cổ phần đại chúng và được áp dụng theo pháp luật Chứng khoán.

Chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty cổ phần không phải công ty đại chúng: Đại hội đồng cổ đông họp và ra quyết định chào bán cổ phần theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ. Trong vòng 5 ngày làm việc từ khi có quyết định, công ty gửi thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày gửi thông báo mà doanh nghiệp không nhận được phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp tiến hành bán cổ phần. Sau khi hoàn thành việc bán cổ phần thì trong vòng 10 ngày, doanh nghiệp thực hiện thay đổi vốn điều lệ.

thanh-lap-cong-ty2

Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông họp và ra quyết định chào bán cổ phần theo hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thông báo đến các cổ đông. Chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần, thực hiện bán cổ phần, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua, nếu không thì phải ghi nhận thông tin vào sổ đăng ký cổ đông.

Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần: là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phần: công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Giảm vốn điều lệ

Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong những trường hợp sau:

Hoàn trả vốn góp cho cổ đông: Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty và được thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty mua lại cổ phần đã phát hành: công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của công ty.

Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông: Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Công ty mua lại cổ phần theo quyết định của công ty: Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán; mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán hoặc mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty.

Các cổ đông thanh toán không đủ hoặc không thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần: Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua sẽ chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn 90 ngày thanh toán.

Trên đây là những quy định về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần. Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ đến với Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật theo thông tin:

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ HỢP LUẬT

Hotline: 0942 391 917 (Hp/Zalo) – 0961 11 33 55

Tổng Đài : 1900 63 6995

Email: info@hopluat.com

Web: Hopluat.com

Dịch vụ khác: dịch vụ đại lý thuế trọn gói Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *