Mạng lưới giao dịch hàng hoá phái sinh bền vững

Là thành viên của sở giao dịch hàng hoá phái sinh Việt Nam, chuyên viên thị trường hàng hóa phái sinh có chức năng “tạo thị trường hàng hóa phái sinh” cho từng loại hàng hóa phái sinh của một hoặc nhiều công ty niêm yết. Với chức năng này, chuyên viên thị trường hàng hóa phái sinh có thể hoạt động như một người môi giới hàng hóa phái sinh hoặc như một người kinh doanh hàng hóa phái sinh cho bản thân.

giao-dich-hang-hoa-phai-sinh

Vai trò môi giới thể hiện ở việc anh ta nhận và thực hiện lệnh từ những người môi giới hàng hóa phái sinh khác. Gia Cát Lợi có nhiều kinh nghiệm đáp ứng, chuyên viên thị trường hàng hóa phái sinh có thể bán hoặc mua hàng hóa phái sinh từ dự trữ riêng của mình trên sàn giao dịch hàng hoá Việt Nam. Việc này giúp cho nhu cầu giao dịch hàng hóa phái sinh của nhà đầu tư hàng hóa phái sinh trên thị trường hàng hóa phái sinh được đáp ứng nhanh và đầy đủ hơn.

Chuyên viên giao dịch hàng hoá phái sinh

Chuyên viên giao dịch hàng hoá phái sinh còn được coi là người tạo lập thị trường hàng hóa phái sinh, làm tăng tính kích cầu hàng hóa phái sinh. Để thực hiện điều này, chuyên viên thị trường hàng hóa phái sinh phải ghi lại tất cả các lệnh mua bán do người môi giới hàng hóa phái sinh chuyển đến vào sổ lệnh trong máy tính đặt tại vị trí của mình trên sở giao dịch hàng hóa phái sinh.

Để hiểu hơn về công việc của môi giới hàng hóa phái sinh và chuyên viên thị trường hàng hóa phái sinh, chúng ta hãy cùng theo dõi trình tự mua bán hàng hóa phái sinh trên sở giao dịch hàng hóa phái sinh theo mô hình thông dụng nhất hiện nay. Để bắt đầu giao dịch hàng hóa phái sinh, người đầu tư phải mở một tài khoản hàng hóa phái sinh tại một công ty hàng hóa phái sinh là thành viên của sở giao dịch hàng hóa phái sinh. Khi muốn mua bán hàng hóa phái sinh, người đầu tư hàng hóa phái sinh đặt lệnh với môi giới tại công ty hàng hóa phái sinh đó.

giao-dich-hang-hoa-phai-sinh

Công ty Gia Cát Lợi liên hệ nhân viên môi giới của mình (môi giới hưởng hoa hồng) làm việc tại sở giao dịch để thực hiện lệnh của khách hàng. Người môi giới này tiếp cận vị trí của chuyên viên thị trường hàng hóa phái sinh phụ trách loại hàng hóa phái sinh mà người đầu tư muốn mua, bán và chuyển lệnh cho chuyên viên thị trường hàng hóa phái sinh. Mỗi loại hàng hóa phái sinh được sở giao dịch giao cho một chuyên viên thị trường hàng hóa phái sinh phụ trách. Tất cả mọi giao dịch loại hàng hóa phái sinh đó đều diễn ra tại vị trí của chuyên viên thị trường trên sàn giao dịch hàng hoá Việt Nam.

Nhiệm vụ đầu tư phái sinh tối ưu

Người chuyên viên thị trường của Gia Cát Lợi ghi lại tất cả các lệnh giao dịch hàng hóa phái sinh này trên máy vi tính của mình và tiến hành khớp lệnh để xác định mức giá giao dịch cho phép tối đa hóa số lượng hàng hóa phái sinh được giao dịch. Nhân viên này làm nhiệm vụ hỗ trợ về mặt hành chính và kế toán cho công việc của người môi giới và chuyên viên thị trường hàng hóa phái sinh trên sàn giao dịch hàng hóa phái sinh.

giao-dich-hang-hoa-phai-sinh

Nhân viên hành chính hỗ trợ có những công việc chính sau đây. Xử lý hành chính và kế toán các lệnh giao dịch do người môi giới và chuyên viên thị trường hàng hóa phái sinh thực hiện: ghi nhận, thông báo cho khách hàng về việc thực hiện lệnh, chuyển khoản, thanh toán bù trừ…

Nếu quý nhà đầu tư cân hỗ trợ tốt hơn, hãy liên hệ ngay đến Gia Cát Lợi theo số 0913792646 để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *