Mục đích của chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước

Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho chuyên viên được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn lực chất lượng cao ở các vị trí lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Đội ngũ quản lý nhà nước được xây dựng để hoạch định và thực thi chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Trường Cán Bộ Quản Lý Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch ở đâu mở lớp quản lý nhà nước Hà Nội? Chúng tôi luôn cập nhật lịch học online để đáp ứng nhu cầu đào tạo toàn quốc.

Vì sao cần học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước?

Theo quy định của Bộ Nội vụ, các cơ quan nhà nước rất cần có đội ngũ cán bộ, công chức cần tham gia lớp quản lý nhà nước để nâng cao trình độ, kỹ năng thực hiện nghiệp vụ trong quá trình công tác.

Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước sẽ hỗ trợ xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức các sở, ban, ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng. Các cán bộ cần có khả năng tư duy chiến lược, phương pháp khoa học trong nhận thức, đồng thời, có khả năng thích ứng với những biến động của tình hình thế giới và trong nước. Những chương trình bồi dưỡng như thế này sẽ trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức sẽ nhận được chứng chỉ liên quan, hoàn thành yêu cầu đủ điều kiện để nâng ngạch hoặc tăng lương.

Như vậy, lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước nhằm phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với tiêu chuẩn và yêu cầu cải cách chính sách của nhà nước.

++ Hoàn thành chứng chỉ tiếng Anh – học chứng chỉ b2 tiếng anh công nhận toàn quốc.

Ở đâu học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước uy tín?

Trường Cán Bộ Quản Lý Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch là đơn vị dẫn đầu trong việc đào tạo chuyên viên, chuyên viên chính… nhằm hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ cần thiết, đáp ứng nhu cầu nâng ngạch, nâng lương và nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước.

dao-tao-ngach-chuyen-vien-quan-ly-nha-nuoc

Bằng do trường cấp đảm bảo được công nhận toàn quốc, là phôi do Bộ Nội vụ cấp. Chúng tôi luôn linh hoạt mở lớp trong tháng và cung cấp nhiều giờ học để học viên có thể sắp xếp công việc của mình và hoàn thành khoá học đúng thời hạn.

Ngoài ra, luôn có nhân viên hỗ trợ bạn từ lúc đăng ký khoá học cho đến khi nhận được chứng chỉ. Hãy liên hệ chúng tôi để nhận hỗ trợ tốt nhất.

++ Lệ phí thi bằng tin học a cấp tốc là bao nhiêu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *